FooturelGel

Ano ang Footurel Gel?
Sinasabi nila na ang panlabas na apela ay mababaw lamang, ngunit ang dami ng mga indibidwal na hindi pinapansin ang pagharap sa balat sa kanilang mga paa ay nakakagulat.

4 Puntos de vista